# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Krishneal Goel 7 0 2 0 0 9
2 Ahmad A 8 0 0 0 0 8
3 Unmesh Deshpande 4 1 2 0 0 7
4 Parnay Suri 6 0 0 0 0 6
5 Sher Ali 3 2 0 0 1 6
6 Shantanu Divekar 4 0 2 0 0 6
7 Shiva V 4 0 0 0 0 4
8 Guri Singh 3 0 0 0 0 3
9 Happy Singh 2 1 0 0 0 3
10 Jigar Shah 1 0 2 0 0 3
11 Chandrasekharan Tirumurti 2 0 0 0 0 2
12 Ameya Deshpande 1 0 0 0 0 1
13 Zubair Quazi 1 0 0 0 0 1
14 Umar Ali 1 0 0 0 0 1
15 Pandi S 1 0 0 0 0 1
16 Hasan I 1 0 0 0 0 1
17 Karteek Kankanala 1 0 0 0 0 1
18 Harneet Bal 1 0 0 0 0 1
19 Kislaya S 1 0 0 0 0 1
20 Tamim Khan 0 0 1 0 0 1
21 Ahmad Amin 0 0 1 0 0 1
22 Hasan Imam 0 0 0 0 0 0
23 Sharath Chandra 0 0 0 0 0 0
24 Nauman Zahid 0 0 0 0 0 0
25 Rishabh Nanda 0 0 0 0 0 0
26 Kulpreet Singh 0 0 0 0 0 0
27 Yasir Khan 0 0 0 0 0 0
28 Nauman Zahid 0 0 0 0 0 0
29 Hameet Bal 0 0 0 0 0 0
30 Samir Essa 0 0 0 0 0 0
31 Ajit Hakke-patil 0 0 0 0 0 0
32 Stephan Silva 0 0 0 0 0 0
33 Vivek Cholleti 0 0 0 0 0 0
34 Vishok Amar Kumar 0 0 0 0 0 0
35 Jagat Singh 0 0 0 0 0 0
36 Prumjot Panesar 0 0 0 0 0 0
37 Samir Essa 0 0 0 0 0 0
38 Mohsin S 0 0 0 0 0 0
39 Harneek Singh 0 0 0 0 0 0
40 Kartheek Alla 0 0 0 0 0 0
41 Manoj Kumar 0 0 0 0 0 0
42 Arjun Sridhar 0 0 0 0 0 0