Northern California Cricket Association (NCCA)
UC Cavaliers - Roster

UC Cavaliers
   vs   
All Stars United
Date :  Sunday, 11  Sep 2022  Time :  10:00 AM
Ground: Northgate Match Type: L
Umpire(s) : Panthers-2   &  Panthers-2

1
Akhil Tummala
13
Kazi Ahmed  
2
Amit Ranjan
14
Mahesh Naidu  
3
Anup Kulkarni
15
Natraj Chithapuram  
4
Ashok Singh
16
Nihal Desai  
5
Chaitanya Nalluri
17
Raj Maniar  
6
Chinmay Zanpure
18
Shivaramaraju Thegulla  
7
Deepak Navi
19
Sohan Bhat  
8
Dikshant Singh Saini
20
Sriyagnavalki Daram  
9
Ganesha Upadhyaya
21
Suhas Bangalore Shekar  
10
Girish Chegu
22
Teja Goda  
11
Hyder Gowher
23
Unmesh Deshpande  
12
Karthik Manohar
24
Vijay Kumar  
 
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Powered By cricclubs.com