Northern California Cricket Association NCCA
Titans - Roster

Stanford
   vs   
Titans
Schedule :   Sunday 8 Dec 2019 9:00 AM
Match Type: L Ground: Sierramont
Umpire(s) : NCCA Youth   &   Batting Side Leg Umpire

1
Abhay Patil
     14
Rajesh Logiah  
    
2
Akshit Kanda
     15
Ritesh Agrawal  
    
3
Anand Ramakrishnan
     16
Rohan Sawant  
    
4
Arjun Vishwanath
     17
Santhosh Datha  
    
5
Darshit Lakhani
     18
Sathya Manivannan  
    
6
Dhruv Prabhakar
     19
Sathya Manivannan  
    
7
Faizan Bhat
     20
Saurabh P  
    
8
Gaurav Mathur
     21
Srivats Ravichandran  
    
9
Gautam Murti
     22
Sudhirkumar Subramani  
    
10
Hiten Sheth
     23
Vanshaj Sikri  
    
11
Jinto Thaiparambil
     24
Vashisht Dhupad  
    
12
Karthik Janardhanan
     25
Virdepak Ananth  
    
13
Nakul Bhaskar
     26
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com