Northern California Cricket Association NCCA
Titans - Roster

Titans
   vs   
Stanford
Schedule :   Sunday 17 Nov 2019 9:00 AM
Match Type: L Ground: Rancho Milpitas
Umpire(s) : All Stars United   &   Batting Side Leg Umpire

1
Abhay Patil
     13
Nakul Bhaskar  
    
2
Akshit Kanda
     14
Rajesh Logiah  
    
3
Anand Ramakrishnan
     15
Ritesh Agrawal  
    
4
Arjun Vishwanath
     16
Rohan Sawant  
    
5
Darshit Lakhani
     17
Santhosh Datha  
    
6
Dhruv Prabhakar
     18
Sathya Manivannan  
    
7
Faizan Bhat
     19
Saurabh P  
    
8
Gaurav Mathur
     20
Srivats Ravichandran  
    
9
Gautam Murti
     21
Sudhirkumar Subramani  
    
10
Hiten Sheth
     22
Vanshaj Sikri  
    
11
Jinto Thaiparambil
     23
Vashisht Dhupad  
    
12
Karthik Janardhanan
     24
Virdepak Ananth  
    
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com