Northern California Cricket Association NCCA
UC Owen Graham - Roster

UC Owen Graham
   vs   
Indus Prince
Schedule :   Saturday 21 Dec 2019 12:30 PM
Match Type: L Ground: Sea Breeze
Umpire(s) : Cougars   &   Batting Side Leg Umpire

1
Anuj Patel
     17
Raj Badadare  
    
2
Anwar Ahmad
     18
Raju Singh  
    
3
Arya Venkatesh
     19
Samir Essa  
    
4
Biswa B
     20
Sathya B  
    
5
Daljeet Singh
     21
Sathya Narayanan Manivannan  
    
6
Dashrath Sankhe
     22
Sekar Sundaram  
    
7
Ganesh Sanap
     23
Shoaib Saleem  
    
8
Hyder Gowher
     24
Sridhar Reddi  
    
9
Jagdeep Singh
     25
Srihari D  
    
10
Junaid Malik
     26
Srikanth Varma  
    
11
Kamal Dhir
     27
Sudip S  
    
12
Mahesh Naidu
     28
Sunny Singh  
    
13
Neil Tagare
     29
Tejas Bhakta  
    
14
Og Masters
     30
Tushar Desai  
    
15
Ozair Nana
     31
Zaki Sultani  
    
16
Prateek Tandon
     32
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com