Northern California Cricket Association NCCA
Sixers - Roster

Sixers
   vs   
NCCA Youth
Schedule :   Saturday 11 Jan 2020 9:00 AM
Match Type: L Ground: Sierramont
Umpire(s) : UC Jawans   &   Batting Side Leg Umpire

1
Akhil Tummala
     17
Harsh Shah  
    
2
Akshay Navgire
     18
Harshad Poogalia  
    
3
Aman Tyagi
     19
Kedar Lahurikar  
    
4
Amar Bhadrashetty
     20
Ketan Lahurikar  
    
5
Amit Ranjan
     21
Minar Aware  
    
6
Anand Dumbre
     22
Prabhakar Gondi  
    
7
Anand Shah
     23
Praneeth Yasoda  
    
8
Ankith Nagarle
     24
Raj Maniar  
    
9
Anup Kulkarni
     25
Sagar Navgire  
    
10
Chaitanya Nalluri
     26
Sathish Radhakrishnan  
    
11
Chinmay Zanpure
     27
Shripal Modani  
    
12
Chitrajit Chandrashekar
     28
Suhas Bangalore Shekar  
    
13
Darshan Gandhi
     29
Teja Goda  
    
14
Deepak Ganesan
     30
Venu Gopi Takkellapati  
    
15
Deepak Navi
     31
Vineeth Omkaram  
    
16
Dinesh Jayaraman
     32
Vivek Sampath  
    
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com