Northern California Cricket Association NCCA
Sixers - Roster

Valley Champions
   vs   
Sixers
Schedule :   Saturday 4 Jan 2020 9:00 AM
Match Type: L Ground: Bay Point
Umpire(s) : WestCoast United   &   Batting Side Leg Umpire

1
Akhil Tummala
     14
Harsh Shah  
    
2
Akshay Navgire
     15
Kedar Lahurikar  
    
3
Amar Bhadrashetty
     16
Ketan Lahurikar  
    
4
Anand Dumbre
     17
Minar Aware  
    
5
Anand Shah
     18
Prabhakar Gondi  
    
6
Anup Kulkarni
     19
Praneeth Yasoda  
    
7
Chaitanya Nalluri
     20
Raj Maniar  
    
8
Chinmay Zanpure
     21
Sathish Radhakrishnan  
    
9
Chitrajit Chandrashekar
     22
Suhas Bangalore Shekar  
    
10
Darshan Gandhi
     23
Teja Goda  
    
11
Deepak Ganesan
     24
Venu Gopi Takkellapati  
    
12
Deepak Navi
     25
Vineeth Omkaram  
    
13
Dinesh Jayaraman
     26
Vivek Sampath  
    
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com