Northern California Cricket Association NCCA
Sixers - Roster

Sixers
   vs   
Richmond Lions
Schedule :   Saturday 14 Dec 2019 9:00 AM
Match Type: L Ground: Sierramont
Umpire(s) : FairField United   &   Batting Side Leg Umpire

1
Akhil Tummala
     13
Dinesh Jayaraman  
    
2
Akshay Navgire
     14
Harsh Shah  
    
3
Amar Bhadrashetty
     15
Kedar Lahurikar  
    
4
Anand Dumbre
     16
Ketan Lahurikar  
    
5
Anand Shah
     17
Minar Aware  
    
6
Anup Kulkarni
     18
Praneeth Yasoda  
    
7
Chaitanya Nalluri
     19
Sathish Radhakrishnan  
    
8
Chinmay Zanpure
     20
Suhas Bangalore Shekar  
    
9
Chitrajit Chandrashekar
     21
Teja Goda  
    
10
Darshan Gandhi
     22
Venu Gopi Takkellapati  
    
11
Deepak Ganesan
     23
Vineeth Omkaram  
    
12
Deepak Navi
     24
Vivek Sampath  
    
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com