# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Rocky Singh 4 0 0 0 0 4
2 Krishna Prasad 4 0 0 0 0 4
3 Imran Tariq 3 0 1 0 0 4
4 Saami Siddiqui 2 1 1 0 0 4
5 Sameer Sayed 2 0 2 0 0 4
6 Sridharan Subramanian 3 0 0 0 0 3
7 Arshdeep Singh 2 0 0 0 0 2
8 Sunny Singh 2 0 0 0 0 2
9 Sriram Rangarajan 1 0 1 0 0 2
10 Abhishek R 1 0 1 0 0 2
11 Saurabh Singh 0 0 1 0 1 2
12 Ankur Makhija 1 0 0 0 0 1
13 Akshay Jaswal 1 0 0 0 0 1
14 Venkat Raghavan 1 0 0 0 0 1
15 Govind Kohli 1 0 0 0 0 1
16 Divian Patel 1 0 0 0 0 1
17 Noman Shaikh 1 0 0 0 0 1
18 Deep Saini 0 0 1 0 0 1
19 Srijith (jingu) Sunil 0 0 0 0 0 0
20 Uma Mahesh Katakam 0 0 0 0 0 0
21 Emmad Khan 0 0 0 0 0 0
22 Meet Shah 0 0 0 0 0 0
23 Rajesh Purushothaman 0 0 0 0 0 0
24 Adhiraj Mamak 0 0 0 0 0 0
25 Amish Patel 0 0 0 0 0 0
26 Vinay Dutt 0 0 0 0 0 0
27 Dinesh Kanna 0 0 0 0 0 0
28 Rajesh Shiggaon 0 0 0 0 0 0
29 Ranvir Kumar 0 0 0 0 0 0
30 Sankett Deshpande 0 0 0 0 0 0