# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Saikiran Todusu 3 0 3 1 0 7
2 Krishnan Sasikumar 5 0 0 0 0 5
3 Karthik Rayala 4 0 1 0 0 5
4 Sridar Rajagopalan 4 0 0 0 0 4
5 Sandeep Ladda 3 0 0 0 0 3
6 Tushar Desai 2 0 0 0 1 3
7 Baldev Sharma 2 0 0 0 1 3
8 Tanuj Mainda 2 0 1 0 0 3
9 Sajit Krishnan 1 0 0 0 0 1
10 Anshul Gupta 1 0 0 0 0 1
11 Sudhanshu Mahajan 1 0 0 0 0 1
12 Ashok Kumar 1 0 0 0 0 1
13 Sunny Moza 1 0 0 0 0 1
14 Devaraj Marichammy 1 0 0 0 0 1
15 Nanda Kishore 0 0 0 1 0 1
16 Biswa Mohanty 0 0 0 0 1 1
17 Teja Sripada 0 0 0 0 0 0
18 Anirudh Nagesh 0 0 0 0 0 0
19 Kiran Reddy 0 0 0 0 0 0
20 Sajit Krishnan 0 0 0 0 0 0
21 Ravi Porandla 0 0 0 0 0 0
22 Sandeep Mehta 0 0 0 0 0 0
23 Jan Harmse 0 0 0 0 0 0
24 Ramakrishna Batchala 0 0 0 0 0 0
25 Nikhil Yerragonda 0 0 0 0 0 0
26 Biju Nair 0 0 0 0 0 0
27 Karthikraj Palanisamy 0 0 0 0 0 0
28 Sreekarr Yallapragada 0 0 0 0 0 0
29 Srinivas Salver 0 0 0 0 0 0
30 Sudhakar Arumugham 0 0 0 0 0 0
31 Prasad Kakani 0 0 0 0 0 0
32 Jaideep Shah 0 0 0 0 0 0