# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Sujesh Pulikkal C
 Santa Clara Sox
10 8 1 124 113 17.71 109.73 64 0 0 1 0 1 4 8
2 Amarjeet Singh C
 Santa Clara Sox
8 6 1 75 89 15.00 84.27 36 0 0 0 1 1 2 2
3 Krishneal Goel C
 Santa Clara Sox
1 1 0 71 51 71.00 139.22 71 0 0 1 0 0 3 2
4 Karteek Kankanala C
 Santa Clara Sox
1 1 0 69 60 69.00 115.00 69 0 0 1 0 0 3 4
5 Samir Essa C
 Santa Clara Sox
3 1 1 65 67 97.01 65 0 0 1 0 0 1 5
6 Tamim Khan C
 Santa Clara Sox
10 7 0 59 77 8.43 76.62 15 0 0 0 0 0 1 3
7 Shiva V C
 Santa Clara Sox
3 2 0 41 64 20.50 64.06 24 0 0 0 0 0 0 2
8 Snehal Fulzele C
 Santa Clara Sox
1 1 1 37 27 137.04 37 0 0 0 1 0 2 4
9 Apu Chacha C
 Santa Clara Sox
7 5 1 23 34 5.75 67.65 12 0 0 0 0 1 0 1
10 Les Ponneri C
 Santa Clara Sox
4 4 1 21 45 7.00 46.67 14 0 0 0 0 1 0 0
11 Tarun Gupta C
 Santa Clara Sox
4 4 0 18 36 4.50 50.00 13 0 0 0 0 1 0 0
12 Hamel Nayak C
 Santa Clara Sox
2 2 2 13 35 37.14 12 0 0 0 0 0 0 0
13 Ritesh Kadu C
 Santa Clara Sox
3 1 0 11 17 11.00 64.71 11 0 0 0 0 0 0 1
14 Mihir Kanojia C
 Santa Clara Sox
4 1 1 8 10 80.00 8 0 0 0 0 0 0 0
15 Govind Unkalkar C
 Santa Clara Sox
1 1 0 8 13 8.00 61.54 8 0 0 0 0 0 0 0
16 Sriram Kaushik C
 Santa Clara Sox
3 2 0 7 14 3.50 50.00 4 0 0 0 0 0 0 0
17 Raghav K C
 Santa Clara Sox
1 1 0 6 13 6.00 46.15 6 0 0 0 0 0 0 0
18 Prasad S Maganti C
 Santa Clara Sox
6 3 0 6 33 2.00 18.18 4 0 0 0 0 1 0 0
19 Vinod Muthu Krishnan C
 Santa Clara Sox
2 2 0 4 16 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
20 Sain Singh C
 Santa Clara Sox
5 3 1 3 8 1.50 37.50 3 0 0 0 0 1 0 0
21 Gautham Sista C
 Santa Clara Sox
4 2 0 3 11 1.50 27.27 3 0 0 0 0 1 0 0
22 Ravi Vellanki C
 Santa Clara Sox
2 2 0 2 10 1.00 20.00 2 0 0 0 0 1 0 0
23 Sher Ali C
 Santa Clara Sox
1 1 0 2 12 2.00 16.67 2 0 0 0 0 0 0 0
24 Kaushik Vemareddy C
 Santa Clara Sox
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Hari Kiran Doppalapudi C
 Santa Clara Sox
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sam Vora C
 Santa Clara Sox
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Jaideep Toor C
 Santa Clara Sox
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Muhammad Hassaan Khawar C
 Santa Clara Sox
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Sundarapandian Arumugam C
 Santa Clara Sox
5 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Koushik Varma Kopanati C
 Santa Clara Sox
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Sachin Boorada C
 Santa Clara Sox
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Vrishank Kasyap Maganti C
 Santa Clara Sox
2 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
33 Chandrasekharan Tirumurti C
 Santa Clara Sox
3 1 1 0 6 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Manjeet Singh Sidhu C
 Santa Clara Sox
5 3 0 0 8 0.00 0.00 0 0 0 0 0 3 0 0